Nastavitve uporabe piškotkov

Spletno mesto uporablja pišotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih ...

Spodaj so navedeni piškotki, pri katerih lahko upravljate z dovoljenji.

Dovoljenja uporabljenih piškotkov


Google Analytics
Statistika obiska strani

Pravno svetovanje, zastopstvo, in zaščita

Legal consultancy, representation, and protection

Юридические консультации, представительство и защита

ZAŠČITA IZUMOV S PATENTI

Vrhunske ideje izboljšujejo življenje

Pri delu v proizvodni ali storitveni dejavnosti pogosto prihajamo do idej, kaj bi lahko v našem izdelku in v postopkih njegove izdelave ali v procesih naše storitvene dejavnosti izboljšali. Te ideje nato udejanjimo v praksi in ob tem razvijemo nove proizvode in nove postopke njihove izdelave ter nove postopke izvedbe storitev.
Kadar so ti novi proizvodi in/ali novi postopki zelo koristni in nam prinesejo prednosti pred konkurenti na trgu, jih je smiselno zaščititi pred konkurenco.
Najoptimalnejšo zaščito novih proizvodov in postopkov pridobimo s patentno zaščito, ki praviloma (z nekaterimi izjemami) lahko traja do 20 let od vložitve patentne prijave. Nov proizvod oz. nov postopek mora zadostiti zakonskim pogojem patentne zaščite.
Kadar se odločimo, da naših novih izdelkov in/ali postopkov ne bomo ščitili s patenti, ker so takšni, da jih konkurenti ne morejo preučiti in kopirati na podlagi nakupa in razgradnje ter analize izdelka, potem temu ustrezno poskrbimo za zaščito naše intelektualne lastnine tako, da vse podatke o izdelavi izdelka in njegovi konstrukciji, če je to možno, varujemo kot poslovno skrivnost.

ZAKONSKE ZAHTEVE ZA PATENTNO ZAŠČITO
Patentna zaščita je teritorialno omejena. Patentno zaščito se pridobi z vložitvijo patentne prijave za naš izdelek oz. naš postopek pri patentnem uradu države, v kateri želimo pridobiti patentno varstvo. Zadevni urad patentno prijavo preveri glede na zahteve patentne zakonodaje, med katerimi so formalne in vsebinske zahteve. To pomeni, da moramo kot izumitelj oziroma tisti, ki bo kot imetnik izuma, t. j. prijavitelj vložil patentno prijavo pri uradu države, v kateri želimo pridobiti patent, spisati in pripraviti patentno prijavo v skladu s temi zahtevami. Zadevni urad prijavo preveri in, če ta izpolnjuje vse zakonske zahteve za podelitev patenta v zadevni državi, nam urad podeli patent.

IZUM IN PATENTIBILNI IZUM
Izum pomeni rešitev tehničnega problema s tehničnimi sredstvi s katerega koli področja tehnike. Pri izboljševanju izdelka oz. postopka si zastavimo cilj, kaj želimo dejansko izboljšati in pri tem poskušamo najti najboljšo rešitev, ki jo v času reševanja zastavljenega problema predvidimo, prepoznamo, razvijamo ter ocenjujemo s stališča n. pr. koristnosti in/ali drugih zahtev, ki si jih pri tem zastavimo.
Ključno za patentno zaščito je, da mora biti izum našega izdelka oz. postopka patentibilen. To pomeni prvenstveno, da naš izdelek oz. postopek predstavlja izum z vsemi svojimi tehničnimi značilnostmi in da ni zgolj odkritje v naravi obstoječih zakonitosti.
Naš izum mora biti poleg tega nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv. Hkrati mora biti naš izum opisan tako natančno, da omogoča povprečnemu strokovnjaku s področja tehnike izuma, da ga razume in da ga lahko uporabi oz. ponovi v praksi. Povprečni strokovnjak s področja tehnike, ki sledi v prijavi opisani konstrukciji in/ali sestavi izdelka oz. v prijavi opisanemu postopku, mora priti v praksi do enakih rezultatov, to je do enakega izdelka ali drugega podobnega rezultata postopka z enakimi tehničnimi značilnostmi, kot jih opisuje naša patentna prijava.
Pri oceni in odločanju o morebitnem patentiranju našega izuma moramo upoštevati, da v Sloveniji veljavni Zakon o industrijski lastnini, ki določa patentno varstvo v Republiki Sloveniji, kot tudi patentna zakonodaja v marsikaterih državah in regijah sveta, kot n. pr. Evropska patenta konvencija za države pristopnice k tej konvenciji, predpisuje, kateri predmeti oz. postopki se ne uvrščajo med izume.
Navedeni slovenski zakon, podobno kot Evropska patentna konvencija, izrecno določa, da se med drugim razne znanstvene teorije, odkritja, matematične metode ter druga pravila, različne načrte, različne metode in postopke za duhovno aktivnost ne šteje za izume. Med pravila, načrte, metode in postopke za duhovno aktivnost se med drugim uvrščajo tudi različni postopki obdelave informacij, računalniški programi in prikazi informacij. Zato se vse te predmete in postopke oz. metode ne uvršča med izume. In zato ti niso patentibilni ter se zanje ne more pridobiti patenta. Tako n. pr. v Sloveniji kot v državah članicah Evropske patentne konvencije ne moremo pridobiti patentne zaščite za izume, katerih predmet je samo bodisi računalniški program, metoda ali postopek poslovanja ali pa postopek izvajanja storitve.
Poleg tega v navedenih državah ne moremo pridobiti patentne zaščite za izum postopka zdravljenja oz. terapije, za izum kirurškega postopka in/ali postopka diagnosticiranja, kadar se ta uporablja direktno na živem telesu človeka ali živali. Izjema pri tem so izumi izdelkov za uporabo v takšnih postopkih zdravljenja oz. terapij, diagnosticiranja in v kirurških postopkih. Za razliko od navedenih postopkov so takšni izdelki patentibilni. Patentno zaščito lahko tako pridobimo za n. pr. zdravilne učinkovine, med katerimi so spojine in/ali njihove zmesi, za zdravila in za podobne pripravke ter za instrumente in naprave za uporabo v takšnih postopkih zdravljenja, diagnosticiranja in/ali v kirurških postopkih.
V večini držav tudi ne moremo pridobiti patentne zaščite za izume, če je njihova uporaba v nasprotju z javnim redom in/ali moralo.

OSTALE ZAHTEVE ZA PRIDOBITEV PATENTNE ZAŠČITE
Med ostalimi zahtevami za pridobitev patentne zaščite so zahteve glede sestavin patentne prijave. Naša patentna prijava mora vsebovati zahtevo za podelitev patenta, opis izuma, enega ali več patentnih zahtevkov, eno ali več skic izuma, kadar je smiselno izum predstaviti s skico(-ami), ter povzetek izuma.
V opisu izuma opredelimo področje tehnike našega izuma, opišemo tehnični problem, ki ga naš izum rešuje, opredelimo nam poznano stanje tehnike ter opišemo rešitev tehničnega problema po našem izumu. Ob tem opisu našega izuma opredelimo in predstavimo tudi način uporabe našega izuma v gospodarski dejavnosti, t. j. uporabo bodisi v industriji, obrti, kmetijstvu in podobnih dejavnostih.
Izum moramo opisati natančno in v takšnem obsegu z opredelitvijo vseh tehničnih značilnosti, da je razumljiv povprečnemu strokovnjaku s področja tehnike in da je tako opredeljen, da ga takšen strokovnjak lahko praktično uporabi in ponovi. Za ta namen opišemo tudi vsaj enega ali več izvedbenih primerov našega izuma.
V primeru izuma izdelka natančno opišemo sestavo in/ali konstrukcijo izdelka in ob tem izvedbeni primer le-tega, ki ga lahko tudi grafično predstavimo v eni ali več patentnih skicah, katere so sestavni del patentne prijave in jih zato natančno opišemo v opisu izuma skupaj z opisom načina delovanja tega izdelka, njegovih delov ter njegovih ključnih tehničnih značilnosti.
V primeru izuma postopka v opisu natančno opišemo vse ključne tehnične značilnosti našega postopka z vsemi koraki postopka. Kadar izumimo več variacij postopka in jih želimo zaščititi s patentom, potem v opisu natančno opišemo vse variantne izvedbene primere postopka po našem izumu, ki jih želimo zaščititi.

STRATEŠKI RAZVOJ NAŠIH IZUMOV IN POMEN POZNAVANJA STANJA TEHNIKE TER POIZVEDBE O NJEM
Za strateški razvoj novih izdelkov in postopkov je ključnega pomena, da poznamo obstoječe stanje tehnike na področju našega razvoja tehnične rešitve problema, ki ga s tem izdelkom in/ali postopkom rešujemo. S poznavanjem stanja tehnike preprečimo, da bi razvijali nekaj, kar na trgu bodisi v Sloveniji ali pa kjer koli drugje na svetu že obstoja in je bilo morebiti tudi že javno predstavljeno in razkrito ter s tem javno objavljeno. Če je naš izum enak že obstoječim in javno objavljenim tehničnim rešitvam, ni in nikoli več ne bo nov. Obstoja tudi verjetnost, da zaradi že obstoječih enakih ali podobnih tehničnih rešitev naš izum ni na inventivni ravni in je tudi nikoli več ne bo dosegel.
Za ugotavljanje in spremljanje stanja tehnike spremljamo javne objave znanstvenih in strokovnih člankov ter patentnih dokumentov s področja naše dejavnosti ter različne konference, kongrese, sejme in predstavitve z našega in sorodnih področij tehnike in gospodarske dejavnosti. Hkrati izvajamo poizvedbe o stanju tehnike v bazah patentnih dokumentov, v katerih pridobimo javno objavljene patentne prijave in javno objavljene podeljene patente. Te baze imajo državni in regionalni patentni uradi.
S takšno poizvedbo lahko pridemo do podatkov o že objavljenih izumih v patentnih dokumentih in ugotovimo, ali je naša rešitev tehničnega problema sploh nova in ali je tudi na inventivni ravni. Pri pripravi patentne prijave tako zbrane podatke o stanju tehnike vključimo v opis izuma, in sicer v opis nam poznanega stanja tehnike.

V prihodnjem sporočilu vam bomo predstavili pojma novost in inventivna raven izuma.

Z našim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami v naši družbi KETNER d.o.o. vam pomagamo sestaviti patentno prijavo o vašem izumu in ga zaščititi v Republiki Sloveniji in na mnogih trgih v tujini bodisi v evropskih državah, na ameriškem, ruskem, kitajskem, indijskem, brazilskem, južnoafriškem ali katerem koli drugem trgu. Hkrati vam svetujemo, kako alternativno zaščititi vaše izume in inovacije ter kako ustrezno dokumentirati njihov razvoj. Vse to z namenom, da pripomoremo k optimalni zaščiti vaših izumov in inovacij ter s tem k ustvarjanju in povečevanju vrednosti vašega podjetja in vaše dejavnosti.
Bodite strateški! Zaščitite svojo intelektualno lastnino! Z zaupanjem v vas in v vaše podjetje oziroma organizacijo se vedno potrudimo za vas, za vašo prihodnost in prihodnost Slovenije.
Z veseljem vas zastopamo v postopkih zaščite vaše intelektualne lastnine, ki jo na vašo željo tudi ovrednotimo!
Eva Udovč Walland, patentna zastopnica
Meti Ketner, univ. dipl. pravnica, evropska zastopnica za modele in znamke, direktorica
KETNER, pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d.o.o., PATENTNA ZASTOPNICA
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU, Evropa, Svet


Objavljeno: 25. 09. 2018

 

Seznam ostalih novic:

NOVOST IN INVENTIVNA RAVEN IZUMA
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2022!
ZVOČNA PODOBA POSLOVNEGA PROSTORA
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2019!
ZAŠČITA TRŽNE PODOBE PROSTORA
BLAGOVNE IN STORITVENE ZNAMKE KOT KOMUNIKACIJSKO ORODJE PODJETIJ
Intervju z direktorico Meti Ketner objavljen 8.8.2018 v Financah
KETNER d.o.o. spada med 6,8% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji
Krepitev poslovnih vezi družbe KETNER d.o.o. v Švici
Pridružila se nam je Eva Udovč Walland
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2018!
O nas v Corporate INTL - vodniku poslovne odličnosti
METI KETNER sprejeta v AIPF odbor
KETNER & revija Slovenija vas vabi & ruski Kommersant
O nas v CV MAGAZINE - IL z vizijo in optimizmom
VESEL BOŽIČ IN SREČNO NOVO LETO 2017!
Intervju z direktorico Meti Ketner objavljen v Financah
ZEBRA® - zvočne znamke! NOVO!
ODPRTA VRATA 2016
PATENTNI ZASTOPNIK 258
MAXXIMAL - SLOVENIJA - EU - SVET
Imetništvo registrirane blagovne znamke v Kanadi omogoča imetnikom pridobitev domene .ca
SIX IN O N E®-zaščita blagovne znamke, tudi na spletu
SANJAJTE PRI BELEM DNEVU. PRIHAJA VAŠE LETO!
Angels Art® Ana Marija Krušič-blagovna znamka in slikarska razstava
Registracija modela Skupnosti (28 držav članic EU) v rekordnih 15 dneh
SREČNO 2013
ACQUISITION INTERNATIONAL - o nas
BobY RaketA INTELLIGENCE® - Najboljša pustolovščina za mlade! Kmalu bo tudi med vami!
HIT TEDNA - HONG KONG
HIT TEDNA - INDONEZIJA
Postali smo člani BSCC
VARUJTE IN VREDNOTITE BLAGOVNO IN STORITVENO ZNAMKO BOLJ UČINKOVITO!
6 SKRIVNOSTI ZA ZAŠČITO VAŠE INTELEKTUALNE LASTNINE
Postali smo člani AIPF
VESEL BOŽIČ IN SREČNO 2014!
Naj ves svet ve katera dežela bije v srcu harmonike – Slovenija, V deželi harmonike.
Zaposlitev - strokovnjak z opravljenim strokovnim izpitom za patentnega zastopnika
Okrožno sodišče v Ljubljani je ugodilo naši pritožbi zoper vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo s firmo MOJ TV KLIK d.o.o.
Seminar-Koper: Splošno o intelektualni lastnini in poslovni vidiki intelektualne lastnine. Poudarek na znamkah.
Seminar-Kranj: Splošno o intelektualni lastnini in poslovni vidiki intelektualne lastnine. Poudarek na znamkah.
Otvoritev spletne strani ZAŠČITA.SI
Mednarodni seminar o vrednotenju intelektualne lastnine
OHIM ponuja mediacijo
Nova, 10. izdaja Mednarodne klasifikacije blaga in storitev za registracijo znamk (Nicejske klasifikacije)
Svetovna statistika organizacije WIPO za intelektualno lastnino za leto 2009
Odločitev v postopku ARDS v korist družbe DRUŽINA d.o.o.
Kreditni paket! Novost na področju zaščite intelektualne lastnine
SPECIALIZIRANA PREISKAVA INTELEKTUALNE LASTNINE - NOVO!