ZAŠČITA TRŽNE PODOBE PROSTORA

POMEMBNA JE KAKOVOSTNA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA V ČASU DIGITALIZACIJE


Spletni iskalniki nam danes lahko v pol sekunde nanizajo po 500 milijonov rezultatov in nam nudijo in ponujajo specifično, na naše iskalne navade, profilirane rezultate in spletne oglase. Trg je vse bolj zasičen z masovnimi proizvodi in storitvami. V času vse širše digitalizacije in vse bolj prisotne umetne inteligence imamo občutek, da nam stalno primanjkuje časa.
Edinstvenost in originalnost ter kakovostna uporabniška izkušnja v čim bolj realnem času so vse bolj pomembni. Privabimo in zasnubimo potencialne nove kupce in potrošnike z edinstveno nakupno in/ali uporabniško izkušnjo naših storitev in/ali izdelkov v prav posebnem ambientu. Ti se k nam ponovno vračajo ali pa z novim nakupom ostajajo zvesti našim storitvam/proizvodom in s tem posredno tudi našemu podjetju oziroma družbi.

NAŠE INVESTICIJE V RAZVOJ LASTNE NAKUPNE IN UPORABNIŠKE IZKUŠNJE IN NJIHOVA ZAŠČITA
V razvoj naših lastnih storitev in proizvodov vlagamo finančni in intelektualni kapital, naša znanja in izkušnje, naš čas ter ustvarjalnost nas samih in sodelavcev. Učinek edinstvenosti in originalnosti prenašamo v naše distribucijske kanale in v samo storitev prodaje in v naše prodajne prostore. Naša edinstvenost in originalnost se preko distribucijskih kanalov oziroma prodajnih prostorov prenaša v nakupno izkušnjo naših strank ter novih kupcev in potrošnikov naših storitev/ proizvodov. Zato je smiselno vso intelektualno lastnino, ki jo s tem ustvarimo, ustrezno in optimalno zaščititi glede na obstoječo zakonodajo v državah, v katerih želimo tržiti.

Kadar je rezultat naših vlaganj in prizadevanj posebna tržna podoba naših storitev/ izdelkov, naših razstavnih in prodajnih prostorov, ki se razlikuje od konkurentov in drugih ponudnikov, jo je smiselno zaščititi s pravico registriranega modela, s katero se zaščiti videz izdelka (tudi videz oblike prostora).
V zadnjih 15-ih letih se tako tudi v Evropi vse bolj uveljavlja pojem tržna podoba poleg pojma celostne podobe.
S slovenskim modelom, modelom Skupnosti (zaščitenim videzom izdelka v vseh 28-ih državah EU) in tudi z Mednarodnim modelom, katerega zaščita videza krije kar 118 držav, tako lahko n. pr. zaščitite različne vrste tržnih podob. Med njimi so n. pr. tržna podoba oziroma celostna podoba prostora, tržna podoba oz. celostna podoba notranjih prostorov, tržna podoba oz. celostna podoba prodajnih izložb, tržna podoba oz. celostna podoba notranjih prostorov različnih drugih lokalov, tržna podoba oz. celostna podoba notranjih prostorov restavracij, tržna podoba oz. celostna podoba notranjih prostorov ladij in drugih vodnih plovil, tržna podoba oz. celostna podoba notranjih prostorov različnih kopnih vozil itd.


V prihodnjem sporočilu vam bomo predstavili možnosti zaščite vaših tržnih podob v povezavi z zvočno znamko.

Z našim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami v naši družbi KETNER d.o.o. vam pomagamo sestaviti patentno prijavo o vašem izumu in ga zaščititi v Republiki Sloveniji in na mnogih trgih v tujini bodisi v evropskih državah, na ameriškem, ruskem, kitajskem, indijskem, brazilskem, južnoafriškem ali katerem koli drugem trgu. Hkrati vam svetujemo, kako alternativno zaščititi vaše izume in inovacije ter kako ustrezno dokumentirati njihov razvoj. Vse to z namenom, da pripomoremo k optimalni zaščiti vaših izumov in inovacij ter s tem k ustvarjanju in povečevanju vrednosti vašega podjetja in vaše dejavnosti.
Bodite strateški! Zaščitite svojo intelektualno lastnino! Z zaupanjem v vas in v vaše podjetje oziroma organizacijo se vedno potrudimo za vas, za vašo prihodnost in prihodnost Slovenije.
Z veseljem vas zastopamo v postopkih zaščite vaše intelektualne lastnine, ki jo na vašo željo tudi ovrednotimo!

 

Eva Udovč Walland, patentna zastopnica
Meti Ketner, univ. dipl. pravnica, evropska zastopnica za modele in znamke, direktorica
KETNER, pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d.o.o., PATENTNA ZASTOPNICA
Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, Slovenija, EU, Evropa, Svet

Objavljeno: 15. 10. 2018Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/zascita-trzne-podobe-prostora.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane