PATENTNI ZASTOPNIK 258


Smo uradni patentni zastopnik.

V Register patentnih zastopnikov, pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino, smo vpisani pod številko 258. Stranke zastopamo v postopkih, ki se nanašajo na pridobitev, vzdrževanje, uveljavljanje in druge zahteve v zvezi s pravicami industrijske lastnine (patenti, znamke, modeli, geografske označbe...) na državni, evropski in mednarodni ravni.

Cenimo vaše ideje.
Vašo intelektualno lastnino bomo dobro zaščitili in povečali njeno vrednost na trgu.

NAREJENO V SLOVENIJI!

Veseli bomo vašega zaupanja!


 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/patentni-zastopnik-258.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane