OHIM ponuja mediacijo


Urad za intelektualno lastnino (znamke in modeli) (OHIM) ponuja mediacijo v pritožbenih postopkih na prvi stopnji. Mediacija je mogoča, ko je že sprejeta odločitev na prvi stopnji, in predstavlja alternativo pritožbenemu postopku, ki miruje, ko je to primerno.

Mediacija je brezplačna in bo praviloma potekala v Alicanteju v Španiji. Ne glede na to mora zaradi odločitve prizadeta stranka v dveh mesecih po obvestilu o izpodbijani odločbi vložiti pritožbo in plačati pritožbeno pristojbino v višini 800 evrov. Enkratno pristojbino v višini 750 evrov je treba plačati še, če stranki želita, da se mediacija izvede v Bruslju v Belgiji.
Mediator ni sodnik. Naloga mediatorja je stranki povezati in jima pomagati pri iskanju skupne podlage za potencialno poravnavo.
 

Vir: OHIM

 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/o-ohim-ponuja-mediacijo.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane