Cenitve intelektualne lastnine


Ponujamo cenitve intelektualne lastnine.
Naši strokovni partnerji so sodno zapriseženi cenilci in izvedenci za inventivno dejavnost.


Predmet cenitve intelektualne lastnine so lahko:

  • znanje, pridobljeno z izkušnjami ali slučajnimi dogodki,
  • znanje in veščine, pridobljene zunaj tradicionalnih delovnih dejavnosti,
  • znanje in izkušnje,
  • inovacije,
  • blagovne in/ali storitvene znamke,
  • modeli,
  • patenti ...


Sodno ocenjeno intelektualno lastnino je mogoče uporabiti kot stvarni vložek v gospodarsko družbo.


 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/cenitve.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane