Spletne povezave


REPUBLIKA SLOVENIJA


Državni zbor Republike Slovenije
 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 

Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino  (URSIL)



EVROPSKA UNIJA
 

Urad za harmonizacijo notranjega trga (OHIM)
 

Evropska komisija, GD za notranji trg in storitve
 

Evropska komisija, uveljavljanje pravic intelektualne lastnine
 

Evropska komisija, trgovina-intelektualna lastnina
 

Sodišče Evropske unije




REGIONALNI URADI IN MEDNARODNE USTANOVE
 

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO)
 

Svetovna trgovinska organizacija (WTO)


Afriška organizacija za intelektualno lastnino (OAPI
 

Afriška regionalna organizacija za intelektualno lastnino (ARIPO)
 

Zveza sindikatov arabskih držav za radiofuzijo (ASBU)


Urad Beneluksa za intelektualno lastnino (BOIP)
 

Evrazijska patentna organizacija (EAPO)
 

Evropska patentna organizacija (EPO)
 

Mednarodna zveza za varstvo novih sort rastlin (UPOV)
 

Meddržavni svet za zaščito industrijske lastnine (ICPIP)
 

Patentni urad Sveta za sodelovanje za arabske zalivske države (GCC Patent Office)
 

 

 



Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/spletne-povezave.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane