Geografske označbe


Z registrirano geografsko označbo označujemo blago glede na njegov izvor z določenega ozemlja, območja ali kraja na tem ozemlju, če je kakovost, sloves ali kakšna druga lastnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla.

Kot geografsko označbo lahko registriramo tudi ime, ki je postalo po dolgotrajni uporabi v gospodarskem prometu splošno znano kot označba izvora blaga iz določenega kraja ali z določenega območja.

Geografsko označbo, ki se nanaša na blago s posebnim zgodovinskim ali kulturnim pomenom, je mogoče neposredno zavarovati z uredbo Vlade Republike Slovenije.
Smo uradni zastopnik za registracijo geografskih označb.

Zastopamo in svetujemo v postopkih registracije geografskih označb.
 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/geografske-oznacbe.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane