Patenti


Patent je registrirani izum s slehernega področja tehnike, ki je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv.

Patent je nov, če ga stanje tehnike še ne obsega.

Patent se šteje za inventivnega, če predmet izuma s strokovnega stališča očitno ne izhaja iz stanja tehnike.

Patent je industrijsko uporabljiv, če je mogoče predmet izuma proizvajati ali uporabljati v katerikoli gospodarski dejavnosti, vključno s kmetijstvom.

Kot patent ni mogoče registrirati odkritij, znanstvenih teorij, matematičnih metod in drugih pravil, načrtov, metod in postopkov za duhovno dejavnost.
 

Patentno varstvo ni mogoče za:

  • izum, katerega uporaba je v nasprotju z javnim redom in moralo, 
  • izum kirurškega ali diagnostičnega postopka ali postopka zdravljenja, ki se uporablja neposredno na živem človeškem ali živalskem telesu, razen izuma, ki se nanaša na izdelke, predvsem na snovi in zmesi, ki se uporabljajo pri takšnem postopku.

 
Naša pravna pisarna zagotavlja strokovno podporo pri izdelavi patentne tehnične dokumentacije ter strokovno pomoč pri nacionalni in mednarodni registraciji patentov.

 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/patenti-registracija-patenta-patentna-pisarna.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane