Modeli


Model je registrirani videz novega izdelka z individualno naravo.

Videz izdelka pomeni videz celotnega izdelka (npr. stola, mize, vrat) ali njegovega dela (npr. kljuke), ki izhaja iz lastnosti linij, obrisov, barv, oblike, teksture oziroma materialov izdelka ali ornamentov na njem.

Videz izdelka je nov, če pred datumom vložitve prijave modela ali datumom prednostne pravice javnosti ni bil dostopen enak videz izdelka.

Videz izdelka se šteje za enakega, če se njegove lastnosti razlikujejo samo v nepomembnih podrobnostih.

Individualna narava videza izdelka zahteva, da se celoten vtis, ki ga naredi videz izdelka na seznanjenega uporabnika, razlikuje od celotnega vtisa, ki ga naredi kak drug videz izdelka, ki je bil dostopen javnosti pred datumom vložitve prijave ali datumom prednostne pravice.
 

Naša pravna pisarna je uradni zastopnik za registracijo modelov:
 

  • v Republiki Sloveniji (nacionalna registracija modela),
     
  • na ravni Evropske unije (registracija modela Skupnosti (RCD) z veljavnostjo na celotnem območju EU),
     
  • na mednarodni ravni (na podlagi t.i. Haaškega sporazuma, kar v 61 državah pogodbenicah). 

     

Zagotavljamo zastopanje v postopkih registracije modelov ter svetovanje glede ohranjanja, veljavnosti in sprememb glede modelov.

 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/modeli.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane