Znamke


Z znamko označujemo blago ali storitve podjetij na trgu. V praksi zato navadno govorimo o blagovni oz. storitveni znamki. Znamka omogoča razlikovanje med blagom ali storitvami enega podjetja in blagom ali storitvami drugega podjetja na trgu.

Znak ali kombinacije znakov, ki jih je mogoče grafično prikazati in registrirati kot znamko, so zlasti:

 • beseda ali besede, vključno z osebnimi imeni,
 • črke,
 • številke,
 • figurativni elementi,
 • tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali z obliko njihove embalaže,
 • kombinacija barv,
 • zvok,
 • različne kombinacije zgoraj navedenega ...

 

Naša pravna pisarna je uradni zastopnik za registracijo znamk:
 

 • v Republiki Sloveniji (nacionalna registracija znamke),
   
 • na ravni Evropske unije (registracija znamke Skupnosti (CTM) z veljavnostjo na celotnem območju EU),
   
 • na mednarodni ravni (registracija znamk v 89 državah članicah Madridske unije).    

 
Zagotavljamo zastopanje v postopkih registracije znamk ter svetovanje glede ohranjanja, veljavnosti in sprememb znamk.

 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/trademarks.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane