ZNAMKA spletno središče


ZNAMKA spletno središče je spletišče, ki ponuja vrhunske proizvode in storitve, zaščitene v obliki znamke ali v obliki drugih pravic industrijske lastnine.
 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/spletni-center.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane