Zaščitite svojo intelektualno lastnino!

 


Smo slovenska pravna pisarna, patentni zastopnik, specializirana izključno na področju intelektualne lastnine s poudarkom na zaščiti industrijske lastnine (registraciji blagovnih in storitvenih znamk, modelov in patentov) ter zastopanju v postopkih za reševanje domenskih sporov.

Naša praksa in izkušnje krijejo svet.

Pod vodstvom Meti Ketner in v sodelovanju z drugimi visoko usposobljenimi strokovnimi partnerji stremimo k uveljavljanju, zaščiti in ohranjanju pravic intelektualne lastnine.

Stranke zastopamo v postopkih na državni, evropski in mednarodni ravni.

V postopkih zaščite na ravni Skupnosti (EU) smo pooblaščeni za zastopanje strank iz vseh 27 držav članic Evropske unije.

Izvajamo sledenje in poizvedbe (za znamke, modele in patente) ter zagotavljamo pravno svetovanje in zastopanje v postopkih pridobitve pravic industrijske lastnine.

Zaščitena intelektualna lastnina (znamka, model, patent...) imetniku zagotavlja izključno pravico do njene uporabe in razpolaganja z njo ter možnost, da imetnik tretjim osebam prepreči, da bi brez njegovega soglasja na trgu uporabljali podobne znamke, modele, patente ipd.

KETNER d.o.o. posluje odlično, kar pomeni da smo nadpovprečno plačniško podjetje, smo varni za sodelovanje ter nimamo nobenih blokad.


Obrnite se na nas. Z veseljem se bomo odzvali vašemu klicu.

 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/o-domov.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane