Intelektualna lastnina


Intelektualna lastnina je rezultat človeške ustvarjalnosti. Imetnika intelektualne lastnine je mogoče jasno opredeliti. Intelektualno lastnino je mogoče zaščititi oziroma registrirati.

Poznamo več vrst intelektualne lastnine. Intelektualno lastnino delimo na nezaščiteno (neregistrirano) in zaščiteno intelektualno lastnino, registrirano v obliki industrijske lastnine (znamk, modelov, patentov...).
 

Predmet intelektualne lastnine so:
 

 • avtorske in sorodne pravice,
   
 • znamka,
   
 • model,
   
 • patent,
   
 • patent s skrajšanim trajanjem,
   
 • geografska označba,
   
 • dodatni varstveni certifikat,
   
 • topografije polprevodniških vezij... Intelektualna lastnina ima tržno vrednost in jo je mogoče ovrednotiti.

 
Zaščitena intelektualna lastnina ima gospodarske tržne prednosti.
 

Zaščitena intelektualna lastnina omogoča:
 

 • poslovno sodelovanje (npr. licenciranje pravic industrijske lastnine),
   
 • nadzor nad zaščiteno pravico intelektualne lastnine (prepoved uporabe zaščitene intelektualne lastnine s strani tretjih oseb) in
   
 • dobiček kot rezultat uporabe zaščitene pravice intelektualne lastnine.

 Vsebina je natisnjena s spletne strani KETNER d. o. o. - http://www.ketner.si/dev/intelektualna-lastnina.

© Copyright 2009 - KETNER d. o. o.
KETNER, Pravno svetovanje, zastopstvo in zaščita, d. o. o.,
Vse pravice pridržane